spy gps phone tracker app spy mobile spyware for cell phones free sms spy useing bluetooth app tips on catching a cheating spouse
Anasayfa Haberler Yenileme ile ilgili

PostHeaderIcon Yenileme ile ilgili

10.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Yasa gereğince, Güvenlik hizmeti görenlerin 5 yılda bir eğitimlerinin yenilenmesi gerekiyor.

Güvenlik elemanlarının bu yenilemeyi yapmadan görevlerini sürdürmeleri halinde çalışanlar ve onları çalıştıran kurum için cezai yaptırımlar uygulanıyor.

2495 sayılı Yasa kapsamında görev yapan ve 5188 sayılı Yasa ile Temel Eğitim’den 2009 yılına kadar 5 yıl için muaf tutulan güvenlik görevlileri, 2009 yılı ilk altı ayı içerisinde bu yenileme eğitimlerini almak zorundadırlar.

Yasanın mevcut hali ile 60 saat süreli olarak gözüken ve içeriği henüz belirlenmemiş olan Yenileme Eğitimleri ile ilgili son gelişmeler aşağıdadır.

Yenileme Eğitimleri, şimdilik sadece 2495 sayılı yasaya bağlı olarak 5 yıl süre ile muafiyet kazanmış olan Özel Güvenlik çalışanlarını ilgilendirmektedir. Diğer çalışanlar için Yenileme Eğitimi zorunluluğu Kimlik Kartı tarihine bağlı olarak en erken Mayıs 2010 ‘dur.

Eğitimlerin içeriği, TASLAK olarak belirlenmiş olup, aşağıda sunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğünce 2009 Ocak ayı içerisinde yayınlanacağı öğrenilen genelge ile bu içerik kesinlik kazanacaktır.

Eğitimler sonunda kursiyerler Türkiye Genelinde yapılacak sınava gireceklerdir.

Sınavda başarılı olanlara Valilik Onaylı Sertifika düzenlenecektir.

Sertifikayı alan Güvenlik Çalışanları Kimlik Kartı için başvuracak ve başvuru öncesinde yasada belirlenen sağlık raporunu alacaklar ve içinde bulunulan yıl için belirlenen harcı yatıracaklardır.

Kimlik yenileme öncesinde İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik soruşturmaları yeniden yapılacaktır.

Bütün bu işlemler için, 2495 sayılı yasaya bağlı olarak 5 yıl süre ile muafiyet kazanmış olan Özel Güvenlik Çalışanlarına 10 Haziran 2010 tarihine kadar kimlik kartlarını yenilemiş olmaları için ek süre tanınmaktadır.(Kanunun resmi gazetede yayın tarihinden itibaren geçen 5 yıla ek olarak 1 yıl)

Eğitimini tamamlayan kursiyerlere bu 1 yıllık süre içerisinde 4 kez sınava girme hakkı tanınacaktır.

5188 sayılı yasa ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için, en az lise mezunu, diğerleri içinse 8 yıllık ilköğretim okulu mezunu olma şartı getirilmiş olmasına rağmen, 2495 sayılı yasadan kaynaklanan 5 yıllık muafiyeti bulunan Özel Güvenlik Çalışanları için, müktesep hak olarak, bu şartların bundan sonra da aranmayacağı karar altına alınmıştır. Ancak kendilerine tanınan 4 sınav hakkında başarılı olamaz ise bu muafiyet ortadan kalkacaktır.

EĞİTİMİN KAPSAMI:

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Sistem Cihazları

Temel İlkyardım

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

Etkili İletişim

Kalabalık Yönetimi

Silah ve Atış Bilgisi

Temel Eğitim Yenileme 40 Saat

Silah ve Atış Eğitimi Yenileme 60 Saat

Bir alıntıyı siz değerli özel güvenlik görevlisi kardeşlerimle burada paylaşmak istiyorum.

HİÇBİR MESLEKTE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK.

YENİLEME SINAVI SORUNU SEKTÖRE BUZ KESTİRİYOR

Bilindiği üzere 2009 yılı Haziran ayından itibaren ilk etapta Kamu kurum ve kuruluşlarındaki elemanlar olmak üzere “Özel Güvenlik Yenileme Eğitim ve Sınavları” na start verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili olarak sektörün işini kolaylaştırmak amacıyla bir takım mevzuat çalışmaları yaptığı biliniyor. Ancak konu mevcut haliyle bırakılırsa sektörde faaliyet gösteren şirket,okul ve çalışanların birçok sıkıntı yaşayacağı da bir gerçek.

Yine konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından verilen bir talimata göre ; “Kamuda çalışan özel güvenlik personeli’nin Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi giderleri bağlı bulundukları kurumlar tarafından karşılanacaktır” denilmek suretiyle ,bünyesinde özel güvenlik personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarının 2009 yılı analitik bütçelerinde bu konuyla ilgili yeterli ödenek talep etmeleri istenmekte.

Sektör paydaşlarının görüşlerinden hareket ederek konuyla ilgili bir dosya hazırladık.

GENEL YORUMLAR

ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİ VE ADALET KAVRAMI

Burada sınavdan ziyade başarısız olanın işinden olması “ihtimali” Anayasa ve diğer yasa ve ülkedeki genel uygulamaya aykırıdır. Yapılacak iş,sınavı işe devamla ilgili olmaktan çıkartıp diğer birçok alanda olduğu üzere bir “seviye belirleme” ye döndürmek ve kişilerin gönül rahatlığı ile işlerine devama imkan vermektir.Kaldı ki 5 yıl çalışan kişide yeterli deneyim de olacağı için işin kalitesi kendiliğinde artacaktır.

Özel güvenlik personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarının ,güvenlik personeli’nin Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi giderlerini karşılaması en azından bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın omuzlarındaki maddi yükü azaltacaktır. Ancak Hukuksal perspektifte kamu görevlisi ve işçi niteliğinde özel güvenlik görevliliği statülerinin aralarında farklar giderilmesi gerekirken,ayrıcalıklı durum ortaya çıkıyor.

Hiçbir Meslekte Böyle Bir Uygulama Yok. Düzelmesi İçin Yargıya Gidilmesi Gerekecektir.

5 YILDA BİR SINAV UYGULAMASI BAŞKA MESLEKLERDE VAR MI?

Özel Güvenlik Genel kolluğun yardımcısı durumunda, kamu hizmeti yaptığı zikredilmektedir. Özel Güvenlik Kanunu özel güvenlikçilere bazı yetkiler vermiştir. Bu yetkileri uygulayan ÖGG , ler yeniden sınavla özel güvenlikçi statüsü kazanırken kamu düzenini ve asayişi sağlamakla görevli Genel Kolluk neden sınava tabi tutulmuyor ? Yani , TSK , Emniyet vb. gibi güzide kurumlarda bile böyle bir uygulama yoktur.

İşin diğer bir yönü hiçbir meslek eğitiminde KDV % 18 olarak uygulanmıyor.

YENİLEME EĞİTİM VE SINAVI GEREKLİ MİDİR?

Yenileme eğitimleri gereklidir ve mutlaka yapılmalıdır. Hizmet içi eğitime gereken önem verilmeli hatta zorunlu hale getirilerek yılda en az 15 gün olmak üzere hizmet içi eğitim verilmelidir. Ve bu hizmet mevcut eğitim kurumlarından bedeli mukabili alınmalı. Pek ala Özel güvenlik personeli için de hizmet içi mesleki eğitim ve öğretim yöntemiyle bilgi ve becerileri arttırılabilir,hizmetten daha fazla verim almak mümkün olabilir.

EĞİTİM MASRAFLARI

Özel sektörde güvenlik personelinin yenileme eğitim giderlerinin bağlı bulundukları şirketler tarafından karşılanmasına yönelik herhangi bir yasal zorunluluk veya yaptırım bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlileri istihdam edildikleri şirketler tarafından beş yıl aynı şirkette çalışmaları durumunda ; ÖGG ile yapılacak “iş sözleşmelerinde” bu husus belirtilerek “her beş yılda yapılacak yenileme eğitimlerinin ücretleri işveren tarafından karşılanır şeklinde bir madde eklenebilir.”

Söz konusu uygulamayı kurumsal yapıda olan şirketler yerine getirebilir. Diğer özel şirketlerde güvenlik personelinin beş yıl aynı şirkette çalışacağı garantisi yoktur. Özel güvenlik şirketleri mevcut yapıda bu yükü üzerine almayacaklardır.

Diğer taraftan eğer ücret dökümlerini incelerseniz her personel için az da olsa bir eğitim bedeli ,aylık ücretin içerisinde müşteriden alınmaktadır. Bu bedelin nasıl ve nereye kullanıldığı şirketten şirkete farklı olabilir. Ancak eğer şirket,çalışanlarının yükünü hafifletmek isterse bu bedelden yararlanabilir.

KAMU KURUMLARININ YAKLAŞIMI

Yenileme eğitimi masrafları ilgili kamu kurumu tarafından karşılanacak dense bile bu ödenek ya verilmeyecek ya da tahminlerin çok ötesinde geç verilecek. Ve bu işleri alan güvenlik eğitim şirketi çok zor durumda kalacak.

Özel sektör tarafından bakar isek; yardımcı olma anlamında güvenlik şirketlerinin mail durumu ortada iken bu iş tamamen bir rant konusu olacaktır ki bu da çalışanların çok canını yakacak gibi gözüküyor.

Ayrıca Kamu kurumlarının mevcut haliyle güvenlik birimlerini çok gerekli görmedikleri,bazı noktalarda güvenlik harcamalarını fuzuli masraf telakki ettikleri varsayılmakta. Bu varsayıma göre ; bazı kamu kurumlarının hem mevcut güvenlik masrafını azaltmak hem de yenileme eğitimi masraflarını sıfırlamak için mevcut personeli yenileme eğitimine sokmayarak o personeli başka alanlarda istihdam etme yoluna gidebilecekleri düşünülmekte. Eğer olay bu saptama çerçevesinde gerçekleşirse, o kurumlarda güvenlik açığı ve zaafı oluşması da kuvvetle muhtemeldir.Zira şimdiden özellikle kamuda binalarında güvenlik zafiyetleri gözle görülmektedir. Bunun ana sebebi de “biz zaten 2009’dan sonra güvenlik işi yapmayacağız” düşüncesidir.

OKULLAR NASIL DAVRANMALI ?

Şirketlerle eğitim kurumları arasında bir takım anlaşmalar yapılarak mutabık kalınır ve Eğitim kurumlarını finansal anlamda sıkıntıya sokmayacak ödeme planları geliştirilerek benzer bir uygulama hayata geçirilebilir.

Yenileme eğitimleri ,yeni yönetmelik ve mevzuat ile tam ve uygulanabilir vasıf kazandıktan sonra ve yenileme eğitimlerini yapacak kurumların gerçekten eğitim verebilecek fiziki ve insani gereklilikleri sağlayabilen kurumlar olması gerekir. Buradan hareketle,illerin geçim standartları da göz önünde bulundurularak asgari-azami fiyat aralıkları tespit edilerek fiyat politikalarını oluşturmak gerekir. Bu uygulamanın çok güzel bir örneği İlkyardım Eğitimleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Yenileme eğitimi fiyatlarını doğal olarak piyasa belirleyecektir. Ancak eğitim kurumlarının ücret politikaları gerçekçi ve adil olmalıdır.

YAŞANMASI MUHTEMEL SORUNLAR

Sektöre bin bir umutla girip ardından umduğunu bulamayan insanların sayısal oranı %70 ler civarındadır. Gelecek beklentisini yitirdiği için bu meslekten ayrılacak olanların oranı da % 30 civarında tahmin ediliyor. Personelin işini kaybetmesinin ne ülke ekonomisine,ne de sosyal barışa bir katkısı olamaz.

Bu çok ciddi bir problem. Bir güvenlik elemanı bu alanda iş sahibi olabilmek için eğitim ve harç masrafları adı altında yaklaşık 1.000 – 1.500 YTL aralığında para ödüyor. Zaten geliri olmayan veya dar gelirli vatandaşların seçtiği iş kolu olan güvenlik baştan zafiyete uğruyor. Tabiidir ki işsiz olan güvenlik elemanlarının yenileme eğitimlerine girmeme düşünceleri haklılık oluşturuyor.

Yenileme eğitimleri sırasında ciddi eleman transferleri yaşanma ihtimali var. Aynı zamanda eğitim kurumu olmayan şirketler elemanlarını kaybetmemek için sadece eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren dershanelere göndermek isteyecektir. Doğrusu da bu olabilir ancak İstanbul da dahi bu konuda yeterli fiziki imkanlara sahip eğitim kurumu 5 tane yi geçmemektedir.

Bir diğer olası sonuç ise; kötü niyetli çalışanların,sınav sonuçlarının olumsuz olması halinde çalışmaya devam edebilme özelliğini kaybediyor olmaları nedeniyle, mevcut iş yasalarının kendisine verdiği hakları kötü kullanarak ,yani suistimal ederek işten ayrılmalarının getireceği olumsuzluklardır. Bu durumda sektör olarak yukarıda sözü edilen sakıncaların yanı sıra sektör işverenlerinin karşılacakları tazminat yükü ,henüz kurumsallaşmakta olan sektör işletmeleri için ciddi bir sorun oluşturacaktır.

Mevcut yasalarımız sınav başarısızlığı sonucu iş görme özelliğini kaybetmeyi haklı fesih nedeni saymamaktadır. Bu nedenle ne işverenin, ne de çalışanların sınav sonuçlarının olumsuz olmasını ,karşı tarafı suistimal aracı olarak kullanması mümkün değildir.

Bazı şirketlerin bu olayı elemana tazminat ödememek için hoşlanmadığı personeli işten çıkarma bahanesi haline getirebileceği söylentileri sektör paydaşlarını üzmektedir.Şeytanlıığn kol gezdiği ülkemizde bu ihtimal elemanı değiştirmek kolay olmayacaktır. Tabii böyle bir durumda “deneyim” eksikliğinden dolayı kalite düşer, bu iş kaybına bile neden olabilir. Her bir uygulamanın artısı kadar riski de vardır.

Maalesef sektör birlik olup somut projelerde sesini duyuracak ve bazı şeyleri iyileştirecek duruma gelmemiştir. Gelebilmesi de zor görünüyor,sonuçta olanlar yine çalışanlara olacak,

5188 sayılı yasa gereği yenileme eğitimi başlangıç tarihi olan 2009 yılı ikinci yarısı itibarıyla hiç istemesek de özel güvenlik sektörü açısından sorunların patlama ve tıkanma yılı olacaktır.

YASAL DÜZENLEME ADINA NELER YAPILMALI ?

Bu sorunun çözümü için İçişleri , Emniyet,Federasyon,TOBB Özel Güvenlik Sektör Meclisi ve Dernekler bir araya gelip aşağıdaki mevzuat değişiklerini mutlaka yapmalıdır.

1. Yenileme eğitimleri gereklidir ve mutlaka yapılmalıdır. Hizmet içi eğitime gereken önem verilmeli hatta yılda en az 15 gün olmak üzere zorunlu hale getirilmeli. Ve bu hizmet mevcut eğitim kurumlarından bedeli mukabili alınmalı.

2. Sınavı işe devamla ilgili olmaktan çıkartıp diğer birçok alanda olduğu üzere bir “seviye belirleme” ye döndürmek gerekir.

3. Özel güvenlik görevlileri istihdam edildikleri şirketler tarafından beş yıl aynı şirkette çalışmaları durumunda ; ÖGG ile yapılacak “iş sözleşmelerinde” bu husus belirtilerek

” her beş yılda yapılacak yenileme eğitimlerinin ücretleri hizmet alan nihai işveren tarafından karşılanır” şeklinde bir madde eklenebilir.

4. Eğitimde , KDV % 18 olarak değil azami % 8 olarak uygulanmalıdır.

5. İçişleri Bakanlığı tarafından yenileme ücreti alt sınırı belirlenmeli. Bu uygulamanın çok güzel bir örneği İlkyardım Eğitimleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

6. Yeniden “Sağlık Raporu” ve “Güvenlik Soruşturması” yapılması uygulamasını kaldırarak en azından bu işler için yapılacak masraf ve zamanı kısaltılmalı. Ayrıca yenileme eğitimleri sonucunda sınav, sağlık raporu ve harç masrafı kesinlikle kaldırılmalıdır.

7. İş Kanunu ile Özel Güvenlik hizmetlerine dair Kanun uygulamada çelişkiler var. Bu çelişkiler giderilmeli. Hukuksal perspektifte kamu görevlisi ve işçi niteliğinde özelgüvenlik görevliliği statülerinin aralarında farklar giderilmelisi gerekirken,ayrıcalıklı durum ortaya çıkıyor.

8. Sınavlar bilimsel bir sisteme oturmalı ;

Daha da önemlisi bu bilimsel olmayan sistemin sonucunda ortaya çıkan “Not” ile sınava girenler başarılı/başarısız olarak belirlenmekte ve buna göre işlem yapılmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için,sürekli görev yapan ve içerisinde eğitim uzmanları bulunan bir komisyon kurulmalı,doğru ve kaliteli bir sınav üretebildikten sonra,sınav sonuçları her eğitim kurumunun başarı yüzdesi olarak resmi makamlar tarafından internet ortamının yayımlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

9. Bu çalışmalar ısrarla takip edilmeli. Ancak tüm ısrarlara rağmen hala idare ikna edilememişse yargıya başvurulması gerekmektedir. Zira diğer hiçbir meslekte böyle bir uygulama yoktur.

(Özel Güvenlik Görevlisi Yenileme Eğitimi, ögg yenileme eğitimi, ögg kimlik yenileme, ögg yenileme)

Sağlığımızla ilgili bir sorun çıkarsa, ilacın herhangi bir vakasına bir çözüm getirdiğini düşünüyoruz. Değişik faydalı ilaçlar reçetesiz kullanılabilir. Genellikle hem kadınlar hem insanlar cinsel rahatsızlıktan etkilenir. Erektil işlev bozukluğu konusunda endişeleriniz varsa, muhtemelen Vigrande ve Viagra Satış Sitesi bekleyebileceğinizi zaten bilgi sahibi olabilirsiniz. Sildegra" hakkında ne bilmek zorunda? Online Viagra satın almak al" ile ilgili endişeleriniz varsa, ilaç almadan önce sağlık uzmanınıza danışın. Ayrıca, yüksek tansiyon, kaygı veya bir venöz sızıntı kutu. Cinsel işlev bozukluğunu iyileştirmenin bir yolu, bir çok boş yaşam tarzı değişikliği yapmaktır, diğeri tıptır. Danışmanlık faydalı olabilir. Asla öngörülen dozu Viagra aşmayınız. Bu ilacın aşırı dozda kalmış olabileceğini varsayıyorsanız, mümkünse olan en kısa sürede yerel hastanenizin kaza bölümüne gidin.

Son Güncelleme (Pazartesi, 24 Ekim 2011 18:01)